Obsługa prawna firm i pomoc dla klientów indywidualnych – cennik

Wynagrodzenie radcy prawnego jest ustalane indywidualnie z klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy, ilości analizowanych dokumentów, miejsca i czasu realizacji zlecenia. Również obsługa prawna firm wyceniana jest indywidualnie, zwykle jako zryczałtowana kwota płatna co miesiąc.

Stawki wynagrodzenia:
porada prawna: od 100 zł
przygotowanie projektu pisma procesowego: od 200 zł
przygotowanie projektu umowy handlowej: od 250 zł
sporządzenie opinii prawnej: od 300 zł
wynagrodzenie ryczałtowe – obsługa prawna przedsiębiorstw: od 500 zł  miesięcznie

Kancelaria prawna w Chorzowie – szczegóły dotyczące opłat

Przy rozliczeniach finansowych z klientami stosowane są następujące systemy rozliczeń:

  • system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin,
  • system wynagrodzenia zryczałtowanego – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, system stosowany jest przy zleceniach stałej obsługi prawnej firm,
  • system wynagrodzenia indywidualnego – wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia,
  • system z premią za sukces (success fee) – w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za pozytywny wynik sprawy.

W przypadku zastępstwa procesowego stosuje się stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804)
Ustalona cena usługi prawnej jest ceną netto, którą należy zwiększyć o podatek VAT w wysokości 23%.

Cena usługi prawnej nie obejmuje kosztów sądowych (opłat i wydatków sądowych)

Klient ma prawo do pełnej informacji o wysokości wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, oraz kosztach sądowych, które się z tym wiążą.
Zasady te obowiązują zarówno w przypadku obsługi osób indywidualnych, jak i obsługi prawnej przedsiębiorców.