Obsługa prawna – cennik

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy, ilości analizowanych dokumentów, miejsca i czasu realizacji zlecenia.

Stawki wynagrodzenia:
porada prawna bez analizy dokumentów: od 50 zł
porada prawna z analizą dokumentów: od 100 zł
przygotowanie projektu pisma procesowego: od 200 zł
przygotowanie projektu umowy: od 250 zł
sporządzenie opinii prawnej: od 300 zł
wynagrodzenie ryczałtowe dla małych przedsiębiorców: od 360 zł  miesięcznie

Przy rozliczeniach finansowych z klientami stosowane są następujące systemy rozliczeń:

  • system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin,
  • system wynagrodzenia zryczałtowanego – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, system stosowany jest przy zleceniach stałej obsługi,
  • system wynagrodzenia indywidualnego – wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia,
  • system z premią za sukces (success fee) – w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za pozytywny wynik sprawy.

W przypadku zastępstwa procesowego stosuje się stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1349 z 2002, z późn. zm.).
Ustalona cena usługi prawnej jest ceną netto, którą należy zwiększyć o podatek VAT w wysokości 23%.

Cena usługi prawnej nie obejmuje kosztów sądowych (opłat i wydatków sądowych)

Klient ma prawo do pełnej informacji o wysokości wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, oraz kosztach sądowych, które się z tym wiążą.
Zasady te obowiązują zarówno w przypadku obsługi osób indywidualnych, jak i obsługi prawnej przedsiębiorstw.