Obsługa prawna przedsiębiorstw i współpraca z kancelarią – co warto wiedzieć?

Na czym polega obsługa prawna firm? Z jakimi obowiązkami ze strony radcy prawnego się wiąże? Zapraszamy do lektury, która przybliża ten rodzaj usług oraz przedstawia podstawowe zasady związane ze współpracą z radcą prawnym w dowolnym wymiarze.

Obsługa prawna przedsiębiorstw opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Radca prawny ma obowiązek dotrzymania wszelkich tajemnic przedsiębiorstwa oraz wszystkiego, o czym dowiedział się z w związku z prowadzoną sprawą lub udzielaną pomocą prawną. Co ważne, tajemnica zawodowa obowiązuje również po ustaniu zlecenia.

Kancelaria radcy prawnego zapewnia również ochronę w razie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. Radca prawny nie podejmuje się prowadzenia sprawy lub powstrzymuje się od dalszego działania, jeśli występuje bądź może wystąpić sprzeczność pomiędzy interesami Klientów kancelarii.

Radca prawny nie udziela porad prawnych ułatwiających popełnienie przestępstwa. To samo tyczy się pomocy mającej na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać dokonany w przyszłości.

Kancelaria radcy prawnego w Chorzowie – nasze standardy

Kancelaria radcy prawnego Grzegorz Pelc zapewnia wysoki poziom świadczonych usług prawnych, a jednocześnie, dla bezpieczeństwa Klientów, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, które powstały w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Wiem, jak ważne jest dla Państwa szybkie przekazywanie informacji co do postępów w sprawie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich Klientów, porad prawnych oraz konsultacji mogę udzielić za pośrednictwem wszystkich współczesnych środków komunikacji – e-mail, telefon, SMS. Standardem działania mojej kancelarii prawnej w Chorzowie jest stałe, bieżące informowanie Klienta o stanie sprawy i w miarę potrzeby konsultowanie podejmowanych działań.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>