Obsługa klientów indywidualnych – porady prawne w Chorzowie

Osobom fizycznym świadczymy między innymi porady prawne, usługi negocjowania umów oraz ich sporządzania, wydajemy też opinie prawne. Radca prawny ma w świetle obecnych przepisów polskiego prawa niemal takie same uprawnienia jak adwokat, dlatego w imieniu naszych Klientów przygotowujemy również pisma procesowe (pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, apelacja, zażalenie) oraz, w razie potrzeby, możemy ich reprezentować przed sądami oraz organami administracji publicznej. Swoją ofertę kancelaria kieruje do osób mieszkających na terenie województwa śląskiego, w szczególności zaś do mieszkańców Chorzowa, gdzie znajduje się nasza siedziba.

Kancelaria prawna na Śląsku – zakres usług dla klientów indywidualnych

Kancelaria udziela pomocy prawne w następujących sprawach:

  • rodzinnego – np. sprawy o alimenty, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o rozwód, o podział majątku,
  • spadkowego – w tym stwierdzenie nabycia spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek itp.,
  • pracy i ubezpieczeń społecznych – m.in. prawo do emerytury w szczególnych warunkach, renty z tytułu niezdolności do pracy, wypłata zaległych wynagrodzeń i inne roszczenia wobec pracodawcy.

Ponadto radca prawny Grzegorz Pelc świadczy pomoc w roszczeniach dotyczących naprawy doznanej szkody (w szczególności odszkodowanie za szkody powstałe w wypadkach komunikacyjnych i odszkodowanie za błędy w leczeniu).

Kancelaria zapewnia również obsługę prawną przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu, jeśli mają Państwo pytania związane z naszymi usługami.