Obsługa klientów indywidualnych

Osobom fizycznym świadczymy między innymi porady prawne, negocjowania oraz sporządzanie i opiniowanie umów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przygotujemy dla Państwa pismo procesowe (pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, apelacja, zażalenie), a także będziemy Państwa reprezentowali przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Kancelaria udziela pomocy prawne w następujących sprawach:

  • rodzinnych np. o alimenty, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o rozwód, o podział majątku,
  • naprawienie szkody – w tym o naprawienie szkody komunikacyjnej bądź wypłatę odszkodowania za błędy w leczeniu,
  • Spadkowych – stwierdzenie nabycia spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek itp.,
  • Pracy i ubezpieczeń społecznych – m.in. prawo do emerytury w szczególnych warunkach, renty z tytułu niezdolności do pracy).

 

Kancelaria adwokacka zapewnia również obsługę prawną przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu, jeśli mają Państwo pytania odnośnie naszych usług.