Podmioty gospodarcze – obsługa prawna firm we Chorzowie

Obsługa prawna firm – Chorzów

Specjalizacją kancelarii Grzegorz Pelc jest obsługa prawna firm. Oferuję wszechstronną i bieżącą pomoc przedsiębiorcom z województwa śląskiego. Zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna umożliwia mi świadczenie pomocy na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres moich usług obejmuje między innymi wydawanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji umów, sporządzanie projektów uchwał handlowych i wspólników, windykację należności oraz wiele więcej. Moje działania ukierunkowane są na udzielanie efektywnej pomocy klientom biznesowym. Zapewniam fachowe podejście oraz – zgodnie z nałożoną na radców prawnych tajemnicy zawodowej – bezpieczeństwo powierzonych mi danych i pozyskanych informacji.

Stały nadzór prawny – Chorzów

Obsługa prawna przedsiębiorstw może odbyć się w formie jednorazowej porady lub być prowadzona w ramach stałej współpracy. Liczne przepisy i regulacje oraz ich częste zmiany są dużym problemem dla osób prowadzących działalność. Decydując się na powierzenie stałego nadzoru prawnego radcy prawnemu właściciel firmy zyskuje gwarancję uniknięcia ewentualnych błędów. Kompleksowa oferta umożliwia przedsiębiorcom oddanie się codziennym, firmowym obowiązkom, bez martwienia się o jej aspekty prawne.

Zakres świadczonych usług

W zakres usług wchodzących w bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw wchodzą:
• nadzór prawny nad bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,
• udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
• prowadzenie negocjacji handlowych i ugodowych w imieniu Klienta (negocjowanie umów),
• sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych i projektów uchwał wspólników,
• reprezentowanie firm w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed sądami polubownymi, a także w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
windykacja należności,
• informowanie o zmianach w przepisach prawa, które dotyczą działalności Klienta.
• pomoc przy założeniu działalności gospodarczej
• sporządzenie projektu umowy lub statutu spółki,
• porady prawne w zakresie wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania,
• reprezentowanie firm w sprawach o udzielenie koncesji, zezwoleń, licencji i innych, wymaganych przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej formalności,
• doradztwo podatkowe.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą prawną firm – proszę o kontakt. Można się ze mną skontaktować telefonicznie, drogą mailową lub osobiście, w moim biurze w Chorzowie.