Podmioty gospodarcze

Kancelaria prawna w Chorzowie zapewnia wszechstronną pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
W ramach bieżącej obsługi prawnej kancelaria świadczy następujące usługi:

 • Nadzór prawny nad bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,
 • Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
 • Prowadzenie negocjacji handlowych i ugodowych w imieniu Klienta,
 • Sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych i uchwał wspólników,
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed sądami polubownymi, a także w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
 • Prowadzenie negocjacji handlowych i ugodowych w imieniu Klienta,
 • Windykacja należności,
 • Informowanie o zmianach w przepisach prawa, które dotyczą działalności Klienta.
 • Założenie działalności gospodarczej
 • Sporządzenie projektu umowy lub statutu spółki,
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania,
 • Sporządzenie projektu umowy lub statutu spółki,
 • Reprezentowanie firm w sprawach o udzielenie koncesji, zezwoleń, licencji i innych, wymaganych przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.